Tổ chức làm bằng đại học nhiều chuyên ngành mang vai trò trong lĩnh vực tích lũy kinh nghiệm và quản lí tiếp thị trong khuôn viên trường đã phát triển và mở rộng theo cấp số nhân trong 15 năm qua hay như vậy những con người trong những vai trò quan trọng với doanh nghiệp tương tác và ảnh hưởng đến mọi bộ phận, phòng và đơn vị trên một khuôn viên trường. Sự thay đổi này xảy ra khá nhanh chóng và là giáo dục đại học tự tiếp tục thích ứng với công nghệ mới và cổ phần cao thực tế trong các lĩnh vực tuyển sinh và gây quỹ, công việc của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi. Như các chuyên gia chúng tôi được giao nhiệm vụ làm bằng đại học với việc chia sẻ tích cực nhất và những tin tức khó khăn nhất, công việc đó được thực hiện tốt nhất khi chúng ta đều rõ ràng, tập trung vào các sáng kiến ​​chiến lược, và phù hợp với thực tiễn tốt nhất.


Bài viết tham khảo thêm:

– Chất lượng Của Đơn Vị Làm Bằng Uy Tín

– Nên Làm Bằng Đại Học Đúng Thời Điểm


Kinh nghiệm làm bằng đại học cùng nhiều ngành nghề khác nhau và làm như vậy trong một không gian chia sẻ. Trong các cuộc hội thoại, các đồng nghiệp của chúng tôi đã mô tả một thiếu cơ hội để chúng tôi chia sẻ thông tin và thu thập thông tin phản hồi trên những quan sát và phương pháp tiếp cận của chúng tôi. Vì lý do làm bằng đại học có hồ sơ gốc này khoảng hai năm trước đây. Chúng tôi nói về nhận thức của tôi mà bài ​​viết cung cấp thông tin và mang tính xây dựng về truyền thông và tiếp thị trong giáo dục đại học đã được đông hơn đáng kể bởi các miếng mà đã gièm pha về phía ngành nghề của chúng tôi. Tôi hỏi tại sao bạn đã không có bất cứ ai viết blog về các lĩnh vực truyền thông và tiếp thị như nó cho rất nhiều lĩnh vực chuyên môn khác trong học viện.

Những yếu tố thách thức khi làm bằng đại học nhưng hẳn là mang đến khó khăn mà đó là rằng luyện các kỹ năng cần thiết khi ứng dụng thực tế. Bạn cũng gợi ý tên của một đồng nghiệp người đã bày tỏ sự quan sát tương tự về sự cần thiết phải bảo hiểm chu đáo và sâu sắc về tiếp thị và truyền thông kỹ thuật số. Và do đó, tại đề nghị của mình, tôi đưa tay ra để hỏi nếu bạn sẽ tham gia cùng tôi trong việc tạo ra một không gian để thảo luận về những cách thức mà chúng tôi tiếp thị và truyền thông về giáo dục đại học và các trường đại học kinh nghiệm làm bằng đại học từ những chính sách mới.

Những vai trò từ chính sách làm bằng đại học này là do hậu quả hơn trên khuôn viên hơn bao giờ hết và chúng tôi tự hào cung cấp một không gian trực tuyến để nói về sáng kiến ​​của chúng tôi như học tập, vấn đề sinh viên của chúng tôi và giảng viên các đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ không đại diện cho ngành công nghiệp của chúng tôi tốt nếu chúng ta không chia sẻ bài phát biểu thang máy của chúng tôi trong giáo dục đại học, chúng tôi yêu để thảo luận về những điều tốt, xấu và suy nghĩ về phía trước, nhưng cuộc trò chuyện mới nhất về tiếp thị, xây dựng thương hiệu và thông tin liên lạc được viết về chúng tôi và không phải bởi chúng tôi. Truyền thông và các chuyên gia tiếp thị cần một không gian để chia sẻ ý kiến, làm nổi bật những thành công từ khắp ngành công nghiệp.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ những bạn có nhu cầu làm bằng đại học phản ánh với lí do thắc mắc vấn đề sự an toàn và hiệu quả mà dịch vụ làm bằng đại học mang lại là gì? Trong khuôn viên trường. Gọi đến các blog của hành động, có một danh sách các tiếng nói đầu ngành và các thông tin cá nhân của khách chào đón, cung cấp cho chúng tôi cơ hội để xác định nghề nghiệp của chúng tôi cho chính mình. Chúng tôi đã tuyển dụng chương trình làm bằng đại học có hồ sơ gốc là chính và kết hợp với một số trong những tiếng nói đầu ngành từ nhiều tổ chức để chia sẻ những suy nghĩ và quan sát của họ và những miếng sẽ được đăng trong tuần và tháng tới. Nói chung, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho các cuộc đàm thoại giữa các đồng nghiệp của chúng tôi và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc trao đổi ý tưởng và mong muốn nghe phản hồi mang tính xây dựng từ các giảng viên của chúng tôi và các đồng nghiệp hành chính.